Tanke, Skrift, Tale, Dialog

CV

 
2001 -

Kommunikationskonsulent
Opgaver for bl.a.: Folketinget, Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet, Experimentarium, Organisationen Danske Museer, Det Kongelige Bibliotek, Københavns Biblioteker, KADK, Regionerne, Lægernes Fællesudvalg, KU, SDU, AAU, AU.

2006 -

Censor
Censor på retorikuddannelserne. Københavns Universitet og Århus Universitet

2005

Fagdidaktisk konsulent
Udvikling af undervisningsvejledning til læreplanen for retorikfaget i gymnasiet. Undervisningsministeriet

1999-2002

Ekstern Lektor
Udvikling af fag, afholdelse af kurser og vejledning i fagene Mundtlig formidling, Almen retorik og Skrivedidaktik.
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet.

2000-2001

Kommunikationsrådgiver
Kommunikationsundervisning og -coaching
Valør & Tinge

1997-2000

Selvstændig konsulent
Udvikling og afholdelse af fagdidaktiske kurser for undervisere på videregående uddannelser.
Over 30 forskellige videregående uddannelsesinstitutioner, bl.a. alle landets universiteter, arkitektskoler, designskoler og de fleste sygeplejeskoler samt internationale konferencer.

1996-1999

Undervisningsassistent
Udvikling af fag, afholdelse af kurser og vejledning i fagene Skriftlig Formidling og Skriveværksted.
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet.


Kompetencegivende kurser og uddannelse:
 

2009 Klyngeudvikling, 5 måneder. Væksthus Hovedstadsregionen

2007 Bevidsthedsberøring. 5 mdr. kurser inden for Rosenmetoden

2006 Certificeret Coach. 9 mdr. Manning Inspire

2002 Konsulentrollen – systemisk teori og praksis. 10 mdr.  Dispuk

2000 Organisationsteori. 5 mdr. Dansk Magisterforening

2000 Kompetenceudvikling. 5 mdr. Dansk Magisterforening

1999 Cand. Phil. i retorik, Københavns Universitet