Undervisnings- og kursusplanlægning

Det er min erfaring, at deltagernes udbytte af undervisning og faglige seminarer  i høj grad er afhængig af, hvilke dialogformer man formår at engagere dem i. Form og indhold er uløseligt forbundne i forhold til at bibringe deltagerne ny erkendelse. Levende mundtlig formidling, overraskende udfordringer, refleksionsmuligheder, inspirerende dialogformer og tankevækkende teorier er nogle af de elementer, der kan engagere og lokke til læring.

 

For at det sprudlende læringsrum kan opstå, er det nødvendigt at planlægge og fokusere forløbet stramt – og insistere på at finde lige den formidlingsform, der  potentielt kan forløse de centrale læringspointer. De enkelte undervisningselementer skal altid have en klar pointe i forhold til undervisningens/seminarets overordnede indhold – og på en gang møde og udfordre deltagerne. For der eksisterer en delikat balance imellem på den ene side at skabe læringsrum, hvor deltagerne føler sig trygge, og på den anden at udfordre dem fagligt, socialt og følelsesmæssigt.

 

Jeg hjælper kursusholdere og undervisere med at  tilrettelægge undervisningforløb, der inspirerer både dem og deres kursister/studerende.