Jeg er cand.phil. i retorik og har over 20 års erfaring som vejleder, underviser og formidler. Jeg har i en årrække undervist på retorikuddannelsen på Københavns Universitet i bl.a. mundtlig- og skriftlig formidling, akademisk argumentation og skrivedidaktik. Sideløbende har jeg haft min egen konsulentvirksomhed, hvor jeg har holdt kommunikationskurser for bl.a. teologer, humanister, designere, læger, farmaceuter, ingeniører – og for studerende på over 30 forskellige, videregående uddannelsesinstitutioner. På baggrund af klassisk-og moderne argumentationsteori, har jeg skrevet bogen Akademisk argumentation og bidraget til bestselleren Den gode opgave.

 

De sidste 10 år har jeg primært arbejdet med landets førende kulturinstitutioner, hvor jeg har udviklet formidlingsstrategier, undervisningstilbud og udstillinger.

sundhedsområdet har jeg arbejdet med regionerne, Sundhedsstyrelsen og PLO, hvor jeg har forestået uddannelse og efteruddannelse af speciallæger.

 

Som konsulent og kursusholder tager jeg altid udgangspunkt i deltagernes faglige-og personlige kompetencer, kommunikative udfordringer, ambitionsniveau, tekstgenrer og organisationens forventninger. På baggrund af dette udvikler jeg en undervisningsmodel, hvor mine teoretiske input kobler sig helt specifikt på praktiske øvelser, der giver deltagerne mulighed for at afprøve de nye redskaber i praksis. Det er lærerigt  at arbejde med de helt konkrete tekster, man netop selv producerer på sit arbejde eller studium. At få konstruktiv kritik på den tekst, man lige sidder med, er en øjenåbner.

 

Jeg har i mange år studeret antik- og moderne kommunikationsteori og har derfor en stor fond at øse af, men jeg er meget nøjeregnende med at dosere sparsomt og selektivt. Der er ingen, der bliver bedre til at kommunikere ved at studere kommunikationsteori – det er evnen til at bruge teorien i praksis, der er udfordringen!