Publikationer

Hegelund, Signe: “Brillanten”. Intern publikation, ODM – Organisationen Danske Museer, 2011.

 

Hegelund, Signe: ”Uppsatsen som argument, och argument i uppsatsen”. I: Rienecker, Lotte; Jørgensen, Peter Stray (red.): Att skriva en bra uppsats. Stockholm, Liber, 2008.

 

Hegelund, Signe: Akademisk Argumentation. Stockholm, Liber, 2007.

 

Hegelund, Signe: ”Oppgaven som argumentasjon, og argumenter i oppgaven”. I: Rienecker, Lotte; Jørgensen, Peter Stray (red.): Den gode oppgaven. Bergen, Fagbokforlag, 2006.

 

Hegelund, Signe: ”Opgaven som argument, og argumenter i opgaven”. I: Rienecker, Lotte; Jørgensen, Peter Stray (red.): Den gode opgave. Frederiksberg, Samfundslitteratur, 2000. Ny revideret udgave 2005.

 

Hegelund, Signe; Kock, Christian: “A Good Paper Makes a Case: Teaching Academic Writing the Macro-Toulmin Way”. I: Lennart Bjørk m.fl. (red.): Teaching Akademic Writing in European Higher Education. Amsterdam, Kluwer Academic Publishers, 2003.

 

Hegelund, Signe: Akademisk Argumentation. Frederiksberg, Samfundslitteratur, 2000.

 

Hegelund, Signe; Jørgensen, Peter Stray; Rienecker, Lotte: ”Opgaven som et argument. Hvordan lærer vi de studerende at argumentere videnskabeligt?” I: Jørgensen, Peter Stray; Rienecker, Lotte: Opgaveskrivning på de videregående uddannelser – en læreRbog. Frederiksberg, Samfundslitteratur, 1999.

 

Hegelund, Signe; Kock, Christian: “Macro-Toulmin: The Argument Model as Structural Guideline in Academic Writing”. I: Hansen, Hans V. m.fl. (red.): Argumentation At The Century´s Turn. St. Catharines, OSSA, 1999.

 

Hegelund, Signe: Kan vi hjælpe universitetsstuderende med at opbygge en topik for genren ved hjælp af den klassiske retoriske fagdidaktik? Paper på “Den 1. Nordiska Konferensen för retorikforskning”, Örebro 24-26. September 1999.

 

Hegelund, Signe: Ars, Imitatio og Usus. Om den klassiske retoriske fagdidaktik og dens anvendelighed som skabelon for moderne skrivepædagogik i universitetsregi. København, upubliceret speciale, 1999.